หากวันใดที่ใจร้ายขึ้นมา ให้รู้ไว้ว่าฉันเคยใจดีที่สุดมาแล้ว

หากวันใดที่ใจร้ายขึ้นมา ให้รู้ไว้ว่าฉันเ

หลายคนถูกตัดสินว่าเป็นคนใจร้าย ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครรู้หรอกว่า การที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนไป

และกลายเป็นคนใจร้ายได้นั้น เขาอาจจะเคยผ่านอะไรมา ที่ทำให้เขาจดจำสิ่งสิ่งนั้นไม่

ไม่มีวันลืม หรือ อาจจะเคยถูกใครซักคนที่เขาทั้งรักและไว้ใจที่สุดทำร้ายจิตใจและความรู้สึก

จนกระทั่งวันหนึ่งมันทำให้ความคิดของเขาถูกเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เขาเคยเป็นคนใจดี

แล้วต้องกลายเป็นที่ถูกทำร้ายจิตใจ ดังนั้น เขาจึงเลือกที่จะเป็นคนใจร้าย และยอมที่จะเป็น

คนทำร้ายจิตใจของคนอื่นก่อน ก่อนที่จะมีใครสามารถมาทำร้ายจิตใจเขาได้อีก เสมือนเป็น

การสร้างเกาะป้องกันบาง ๆ ที่คอยกั้นความรู้สึกอันแสนเจ็บปวดที่เคยผ่านมาของเขาได้

 

ในบางครั้งนั้นการที่คนเราจะใจร้ายนั้น ย่อมมีเหตุผลของมันเสมอ เพราะคงไม่มีใครที่

เกิดมาแล้วใจร้ายเลย ถูกไหม ? แต่อะไรล่ะ ! ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขาเป็นคนใจร้ายแบบนี้

และมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความรักหรอก จริงไหม ! ความรัก ไม่ว่าจะเกิดกับใครย่อมงดงาม

เสมอ ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ พี่น้อง หรือแม้กระทั่ง แฟน จนไปถึง การเป็นสามี ภรรยากัน นี่คงน่าจะ

เป็นเหตุผลและปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนได้ ทั้งที่จริงๆ

แล้วเขาเป็นคนที่ใจดีมาก แต่ดันไปพบเจอกับเรื่องราวในชีวิตของเขา ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะ

การไม่รักษาน้ำใจกัน รวมไปถึงการทำร้ายร่างกาย ที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรง จนไปกระทบ

กระเทือนด้านจิตใจของเขา  กระทั่งต้องกลายเป็นคนใจร้าย ในสายตาของคนอื่น ไปเลย