กฎของของการมีความสุข คืออย่ารู้เยอะ และจงปิดหูปิดตาข้างใดข้างหนึ่งซะบ้าง

กฎของของการมีความสุข คืออย่ารู้เยอะ และจงปิดหูปิดตาข้างใดข้างหนึ่งซะบ้าง

 

หลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราการที่เรา”เลือกที่จะมีความสุข”นั้น เราอาจจะต้องเลือกที่จะ“ปิดหูปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง”

บ้าง และอย่าไปรู้เยอะ ยิ่งหากเราไปรับรู้ในเรื่องที่เป็นความผิดของคนอื่น ความรู้สึกดีที่เราเคยมีต่อคนคนหนึ่งก็จะเอนเอียงไปทันที

กลายเป็นคนที่คอยดูแต่ความผิดของคนอื่น เพ่งโทษคนอื่น

 

แทนที่เราจะมีความสุขในการเลือกมองคนอื่นในแค่บางมุมที่ดีของเขาเพียงเท่านั้น แต่กลับมองคนอื่นในแง่ลบ คนอื่นจะทำอะไรก็ดูไม่ดี

ไปหมด แต่ตัวเองกลับเข้าข้างตัวเองว่าทำอะไรก็ดี ก็ถูกไปหมด เพราะการที่เรายิ่ง “อยากรับรู้” เรื่องคนอื่นเท่าไหร่ ยิ่งบ่งบอกถึงจิตใจ

ของคุณที่ตกต่ำลงไปมากเท่านั้น หากรู้ตัวว่าเรากำลังชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นก็จงหยุดพฤติกรรมนี้ซะ  มิฉะนั้นสักวันหนึ่ง คุณอาจจะกลาย

เป็นคนมืดบอดทางความคิด

 

และการที่จะไปรับรู้เรื่องของคนอื่นมากไปนั้น คงไม่เป็นผลดีเท่าไหร่กับตัวเราเอง เพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นการสร้างปัญหา

เข้ามาในชีวิตเรา ยิ่งถ้าหากเราแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวของเราเองกับเรื่องของคนอื่นไม่ได้แล้วล่ะก็! ชีวิตที่อาจจะเคยสงบสุข

ของเราก็กลับจะมีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จักจบสิ้นเลยก็ได้

 

ดังนั้น เราจึงต้องระวังความคิดของตัวเองให้มากเช่นกัน จงเห็นความผิดของคนอื่นแล้วก็เอาความผิดนั้น (÷) 10  เห็นความผิดของ

ตัวเองก็เอาความผิดของตัวเอง (x) 10 มันก็จะทำให้เหตุและผลที่ควรจะเป็นยุติธรรมมากขึ้น ฝึกตัวเองให้มองคนอื่นในแง่ดีให้มาก

และหัดตำหนิตัวเองให้มากด้วยเช่นกัน พยายามมองหาด้านบวกในทุกสถานการณ์เท่าที่จะมองหาได้  มองข้ามด้านลบของทุกสถานการณ์

และจงเอาบทเรียนของตัวเองมาแก้ไขและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น เพราะการมีทัศนคติในเชิงบวกนั้นสามารถพัฒนาชีวิตของคุณได้ในหลาย ๆ เรื่อง

 

และกฎที่ทำให้ตัวเราเองความสุขมากขึ้น 

หากยังไม่     ❝เก่ง❞         พอ       อย่าไป   ❝วิจารณ์❞     คนอื่น

หากยังไม่     ❝ฉลาด❞     พอ       อย่าไป   ❝อวดรู้❞        กับคนอื่น

หากยังไม่     ❝สำเร็จ❞     พอ       อย่าไป   ❝ดูถูก❞         คนอื่น

หากยังไม่     ❝รวย❞        พอ       อย่าไป   ❝โอ้อวด❞      คนอื่น

หากยังไม่     ❝ดี❞           พอ        อย่าไป  ❝วิจารณ์❞      เรื่องคนอื่น